Jurgita Račė

Šeimų konsultantė – edukologė – psichologė

Vaikų ligų gydytojas Sigita Burokienė, Jurgita Račė

Jurgita Račė

 

Jurgitos Račės profesinio domėjimosi sritys: tėvų ir vaikų/paauglių santykiai, vaikų/paauglių emocinė savijauta namuose ir ugdymo(-si) įstaigose, suaugusiųjų ir vaikų/paauglių emocinė ir fizinė gerovė.

 

Mokslai:

  • 2001 m. baigė Šiaulių Universiteto Edukologijos fakultetą, įgijo socialinių mokslų magistro laipsnį.
  • 2010 m. baigė Vilniaus Universiteto Tarptautinės Komunikacijos fakultetą, įgijo komunikacijos ir informacijos mokslų magistro laipsnį.

 

Kvalifikacijos kėlimas:

  • Nuo 1994 metų iki dabar kvalifikaciją kėlė įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose ir seminaruose, konferencijose ir stažuotėse. Aktyviai dalyvavo ir dalyvauja šeimos gerovės link organizuojamose visuomenės švietimo programuose ir renginiuose.
  • 2022 m. baigė teisminės ir neteisminės mediacijos mokymus.

 

Veikla:

  • Nuo 1999 m. iki dabar konsultuoja šeimas tėvų ir vaikų santykių klausimais.
  • 22 metus jau yra moderatorius tarp vaikų/paauglių – tėvų, vaikų/paauglių – mokytojų, tėvų – mokytojų santykiuose ir problemų sprendime.

 

Svarbu:

  • Padėti atpažinti vaiko/paauglio ar suaugusiojo asmenybines savybes, silpnąsias ir stipriąsias puses.
  • Padėti atpažinti šeimos, sutuoktinių, tėvų, vaiko/paauglio lūkesčius.
  • Padėti atpažinti nesutarimų, konfliktų situacijas.
  • Padėti atpažinti vaiko vidinį ir išorinį AŠ, padėti suderinti abu AŠ.
lt_LTLietuvių kalba